Vorige pagina | Print artikel

Profeten en boodschappers


Vraag: Wie zijn de profeten en boodschappers?
Antwoord: Profeten en boodschappers zijn dienaren van Allah de Verhevene en behoren tot de mensheid. Allah de Verhevene heeft hen naar de wereld gezonden om de mensheid het juiste pad te wijzen. Zij brengen de Boodschap van Allah de Verhevene over aan de mens. Zij verrichten wonderen en vertellen over het verborgene. Zij liegen nooit en zijn rein van alle zonden. Het exact aantal boodschappers en profeten is alleen bekend bij Allah de Verhevene. Uit overleveringen kunnen we leren dat er ongeveer 124.000 of 224.000 boodschapper en profeten. De eerste profeet is de Hazrat Adam ‘alayhis-salam en de laatste profeet is de Heilige Profeet Mohammed sallallahu ta’ala ‘alayhi wa sallam.

Vraag: Kunnen we Hindoe leiders ook als profeten beschouwen?
Antwoord: Om een persoon als profeet te beschouwen dient uit de Heilige Qur’an en/of de ahadith bewijsstukken te worden getoond. Er is geen enkel bewijs te vinden uit de Heilige Qur’an noch de ahadith waaruit is af te leiden dat leiders uit het Hindoe geloof profeten zijn. Daarom kunnen we hen geen profeten noemen.

Vraag: Kunnen er nieuwe profeten komen?
Antwoord: Er kunnen geen nieuwe profeten meer komen. Feit is dat de profeet van de Islam de Heilige Profeet Mohammed sallallahu ta’ala ‘alayhi wa sallam de Laatste en de Zegel der Profeten is. Iemand die dit betwijfeld is ongetwijfeld een ongelovige (kafir).

Vraag: Kunnen de vredesgroet en zegenbede achter de naam van de Heilige Profeet worden afgekort door bijvoorbeeld (V.Z.M.H) te schrijven?
Antwoord: Nee! Dit hoort voluit te worden geschreven. Het uitspreken van deze is al voldoende terwijl de naam van Heilige Profeet wordt opgeschreven. Het afkorten van de zegenbede is niet toegestaan.


Vorige pagina | Print artikel