Vorige pagina | Print artikel

Onze Heilige Profeet


Vraag: Wie is onze Heilige Profeet?
Antwoord: Onze Heilige Profeet is Hazrat Mohammed Al-Mustafa (de Uitverkorene) sallallahu ta’ala ‘alayhi wa sallam. Hij is geboren in de Heilige Stad Mekka op maandag de 12e van de gezegende Islamitische maand Rabi’ ul Awwal hetgeen correspondeert met 20 april 571 van de Christelijke jaartelling. Zijn vader is Hazrat Abdullah en zijn moeder is Hazrat Ameenah radi Allahu ta’ala anhuma. Onze Heilige Profeet heeft een zichtbaar leven van 63 jaar geleid. Hiervan heeft hij tot zijn 53e jaar in de Heilige Stad Mekka doorgebracht en vervolgens tien jaar in de Lichtrijke Stad Madina. Zijn lichamelijke aanwezigheid verliet ons op de 12e van de gezegende Islamitische maand Rabi’ ul Awwal van het jaar 11 Hijri, hetgeen correspondeert met 12 juni 632 van het Christelijke jaartelling. Zijn Heilige Schrijn bevindt zich in de Lichtrijke Stad Madina die ongeveer 320 kilometer ten noorden van de Heilige Stad Mekka ligt.

Vraag: Kunnen hier enkele voortreffelijkheden van onze Eerwaarde en Heilige Profeet worden vermeld?
Antwoord: Onze Profeet is de Leider der Profeten en alle profeten behoren tot zijn natie. Hij is de Zegel der Profeten. Na hem kan niemand het profeetschap verkrijgen. Degene die het mogelijk acht dat een profeet geboren kan worden na de Heilige Profeet Mohammed sallallahu ta’ala ‘alayhi wa sallam is volgens de Islam een ongelovige. Gehoorzaamheid aan de Heilige Profeet is gehoorzaam zijn aan Allah de Verhevene. Onze Profeet weet wat er gaande is in de hemelen en aarde. Hij is op de hoogte van al wat is gebeurd, wat gaande is en wat zal gebeuren tot de Dag des Oordeels. Alles wat zich in de hemelen en op aarde bevindt wordt door hem aanschouwd zoals iemand zijn handpalmen van boven naar beneden, van links naar rechts en van voren en achter kan bezichtigen. Onze Profeet weet wat wij in onze harten dragen en is van al onze activiteiten op de hoogte.

Vraag: Is onze Profeet in leven?
Antwoord: Jazeker! Onze Profeet en alle andere Profeten ‘alayhis-sallatu was-salam zijn levend. In de ahadith wordt vermeld dat de Heilige Profeet heeft gezegd:

“Allah heeft de aarde verboden om de lichamen van de Profeten te verteren, dus de Profeten van Allah zijn levend en worden voorzien in levensonderhoud.”

Degene die beweren dat profeten dood zijn en dat hun lichamen tot stof zijn vergaan, zijn de weg bijster en hebben een invalide geloofsovertuiging.


Vorige pagina | Print artikel