Vorige pagina | Print artikel

Inhalen verzuimde gebeden


In de tradities van de Heilige Profeet sallallahu ta’ala ‘alaihi wa sallam wordt vermeld over de voortreffelijkheden en de ontelbaar vele beloningen van de vrijwillige gebeden (Salat-ul-Nafl). Het verrichten van deze gebeden leidt tot vergiffenis van alle (kleine) zonden die ooit begaan zijn. Ook zijn er paleizen in het paradijs en onschatbaar veel gunsten en zegeningen beloofd aan hen die de Nafl gebeden verrichten. Hierover bestaat geen twijfel.

Voordat vrijwillige gebeden worden verricht is het van groot belang om de verzuimde verplichte gebeden tot zo ver mogelijk in te halen. Van degene die de verzuimde verplichte gebeden nog niet heeft ingehaald worden de vrijwillige gebeden niet geaccepteerd totdat al de verzuimde gebeden zijn ingehaald. Het is van groot belang om de verzuimde gebeden snel in te halen. Niemand weet immers op welk tijdstip de dood zal intreden, want voor elk verzuimd gebed zullen we ons bij Allah de Verhevene moeten verantwoorden.

Het inhalen van verzuimde gebeden wordt in islamitische termen Qadha' ul Fawait genoemd. Alleen gebeden die volgens de islamitische voorschriften verplicht (Fard) zijn gesteld, behoren te worden ingehaald. Niet de vrijwillige gebeden. Vaak worden mensen wanhopig en vinden het erg moeilijk om alle verzuimde gebeden in te halen. Hoop dient men altijd te blijven houden. Allah de Verhevene is niet “de wrede God” zoals sommigen zich inbeelden. Hij is Vriendelijk en Genadevol. Met Zijn Genade zal Hij ons de kracht en energie geven om al onze verzuimde gebeden in te halen.

Een dag telt twintig verplichte (Fard) raka’at namelijk:

- 2 raka’at van Fajr
- 4 raka’at van Zohr
- 4 raka’at van Asr
- 3 raka’at van Maghrib
- 4 raka’at van Isha
- 3 raka’at van Witr

Het is niet moeilijk om elke dag deze gebeden in te halen. De verzuimde gebeden behoren met regelmaat te worden voldaan. Het is op alle tijdstippen toegestaan om de verzuimde gebeden aan te zuiveren met uitzondering van de zonsopkomst, het zenit en de zonsondergang daar het verrichten van de sajdah (het zich onderwerpen) in dit tijdsbestek verboden is.

Om de verzuimde gebeden te voldoen dient eerst een schatting van het aantal in te halen gebeden te worden gemaakt. Het is niet erg wanneer het berekende aantal gebeden in getal meer is dan eigenlijk ingehaald zou moeten worden. Voor het inhalen van de gemiste gebeden is er een keuze om dit per gebed onder te verdelen. Dit kan door eerst alle Fajr gebeden af te werken opvolgend door alle Zohr, Asr, Maghrib, Isha en Witr gebeden. Echter, dit kan ook door alle gebeden van 1 dag telkens aan te zuiveren. Hierbij moet rekening worden gehouden dat dit niet te haastig wordt gedaan. Het inhalen van de gebeden is een eredienst en behoort naar eigen tempo in acht te worden gehouden.


Intentie:

Als er bijvoorbeeld 100 verzuimde Fajr gebeden moeten worden ingehaald kan telkens voor het inhalen de volgende intentie gevormd worden totdat de 100 Fajr gebeden aan zijn gezuiverd:

“Ik maak de intentie om het eerste Fajr gebed van alle Fajr gebeden die ik verzuimd heb in te halen voor Allah de Verhevene met mijn gezicht zijnde gekeerd naar de Heilige Ka'aba.”

Op deze manier kan de intentie gedaan worden voor alle in te halen verplichte gebeden.

Voor degene die een aanzienlijk aantal verzuimde gebeden hebben in te halen bestaat er een makkelijke en snelle manier om deze te voldoen.

• In plaats van surah al-Fatiha in de derde en vierde raka’at kan 3 keer SUBHAN-ALLAH worden opgezegd.

• Het is voldoende om 1 keer de Tasbih "Subhana Rabbiyal Azeem" en "Subhana Rabbiyal A'la" in de Ruku en de Sujud te lezen in plaats van 3 keer.

• In de zittende houding (Qaidah) kan in plaats van de vastgestelde Durood (Durood-e-Ibrahimi) ALLAHUMMA SALLI 'ALA SAYYADINA MUHAMMADIN WA ALIHI worden gereciteerd.

• In het Witr gebed is het voldoende in plaats van Du'a-e-Qunoot RABBANAGH-FIRLI op te zeggen.


Het inhalen van verzuimde gebeden dient niet in het openbaar te worden gedaan. Moslims geloven niet in het opbiechten van zonden aan een mens, integendeel in de Islam wordt het opbiechten van een zonde ook als een zonde gezien. Er dient alleen te worden opgebiecht aan Allah de Verhevene, daar Allah de Verhevene de Enige is die ons gratie kan verlenen.


Vorige pagina | Print artikel